De Feart

Wolfsklauw 26 8411 RC Jubbega

  • Een Samenlevingsschool in het centrum van Jubbega
  • Schoolfoto van De Feart
  • Schoolfoto van De Feart
  • Schoolfoto van De Feart
  • Schoolfoto van De Feart

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De resultaten van de Eindtoets vallen over het algemeen binnen de daarvoor gestelde normen. Ieder jaar worden de resultaten van de leerlingen nauwkeurig geanalyseerd en waar nodig vindt een aanpassing van het aanbod tijdens de lessen plaats.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

In de periode januari/februari (afhankelijk van de start van het schooljaar) en juni worden de leerlingvolgsysteemtoetsen van IEP afgenomen voor begrijpend lezen, technisch lezen, rekenen, spelling en woordenschat. Op basis van de uitkomsten analyseren wij de resultaten van de leerlingen, waarna daar waar nodig een verbeterplan wordt opgesteld. De tussenresultaten vormen voor ons daarmee een instrument om de leerprestaties van de leerlingen te volgen en daar waar nodig met extra begeleiding te verbeteren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

We volgen onze leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan op onze school. Daardoor hebben we een duidelijk beeld van de mogelijkheden van een leerling en welke vervolgopleiding daar het best bij past. De laatste jaren van de schoolloopbaan worden opgenomen in de Plaatsingswijzer.

In samenspraak met de ouders wordt een vervolgschool gekozen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven