De Feart

Wolfsklauw 26 8411 RC Jubbega

  • Een Samenlevingsschool in het centrum van Jubbega
  • Schoolfoto van De Feart
  • In alle bouwen krijgen de leerkrachten ondersteuning van onderwijsassistenten
  • In de heterogene groepen wordt een gezamenlijke instructie gegeven, hierdoor leren de kinderen ook van elkaar.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Hoewel deze enquête door te weinig ouders (33%) is ingevuld om representatief te zijn, vinden we het toch belangrijk om de uitkomsten mee te nemen. Met name het onderdeel informatie en communicatie vraagt om extra aandacht. Samen met de Medezeggenschapsraad zullen we de komende tijd onderzoeken op welke wijze we meer kunnen aansluiten bij de behoefte van de ouders op dit gebied.
Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven