De Feart

Wolfsklauw 26 8411 RC Jubbega

  • Een Samenlevingsschool in het centrum van Jubbega
  • Schoolfoto van De Feart
  • In alle bouwen krijgen de leerkrachten ondersteuning van onderwijsassistenten
  • In de heterogene groepen wordt een gezamenlijke instructie gegeven, hierdoor leren de kinderen ook van elkaar.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij samenlevingsschool De Feart

Scholen op de kaart biedt u informatie over samenlevingsschool De Feart en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren). De school valt onder Onderwijsnetwerk Ambion (www.ambion.nl) De vierentwintig openbare basisscholen van Ambion bieden eigentijds en kwalitatief onderwijs in de regio Joure en Heerenveen. Daarbij staan vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal. De scholen werken intensief samen, maar hebben ook ieder hun eigen gezicht.

Samenlevingsschool De Feart is wettelijk gezien een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

De school is een onderdeel van het dorp en maakt deel uit van het multifunctionele gebouw (MFG) De Kompenije. In dit centrum, centraal gelegen in Jubbega, vinden verschillende partijen onderdak, zodat daarmee het gebouw met recht het sociale hart van Jubbega en Hoornsterzwaag genoemd mag worden.

Missie van de school

De Feart is een samenlevingsbasisschool, waar alle leerlingen en ouders welkom zijn ongeacht achtergrond of afkomst. Vanuit een klimaat met een duidelijke structuur, waarbinnen kinderen zich veilig en geborgen voelen. krijgen onze leerlingen de mogelijkheid en de ruimte om zich te ontwikkelen. Vanuit een duidelijke en voorspelbare organisatie en in een goede sfeer werken leerkrachten samen met ouders en leerlingen aan een prettig werk-, speel en leerklimaat. Naast de basisvaardigheden richten we ons ook op het ontwikkelen van creatieve vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming. Op verschillende gebieden kunnen leerlingen in heterogene groepen hun talenten verkennen, ontwikkelen en delen. Wij willen vanuit een breed levensbeschouwelijk perspectief ons bezinnen op wat goed is voor de kinderen. In een samenleving vol diversiteit willen wij dat kinderen, hoe verschillend en uniek ze ook zijn, samen leren, samen werken, samen leven en dus verbonden zijn.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenlevingsschool
  • Veiligheid en vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Vakmanschap en vindingrijkheid
  • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nadat er de laatste jaren sprake is geweest van een lichte krimp van het aantal leerlingen, is er dit jaar een groei te zien door een grote instroom van vierjarige leerlingen. De verwachting is dat het leerlingenaantal zich de komende jaren zal stabiliseren.

Op onze website kunt u online een aanmeldingsformulier invullen. Als dat bij ons binnen is, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak. Natuurlijk mag u, als u in de gelegenheid bent, ook altijd even binnenlopen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en/of rondleiding. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang De Kompenije

Groep: De Beamhutte

Adres: Wolfsklauw 25

8411 RC Jubbega

Telefoon: 0516-463975

Website: https://www.kinderwoud.nl/Locatiesinbeeld/RegioHeerenveen/BSODeKompenijeJubbega.aspx

Vakantieopvang: 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven