Scholenopdekaart

Burgerschool

Burgerschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Op de Burgerschool willen we het beste uit uw kind halen. Ieder met hun eigen talent. We bieden regulier onderwijs aan en hebben sinds 2011 twee voltijdhoogbegaafdheidsgroepen (vanaf groep 3 tot en met 8). We dagen onze leerlingen en onszelf uit door samen te werken, samen te leren en samen te spelen. We zijn een Gezonde School en Vreedzame School © en hebben aandacht voor elkaar met oog voor waarden en normen. We maken op een verantwoorde manier gebruik van moderne leermiddelen, zoals de iPad. We wisselen het gebruik van moderne leermiddelen veelvuldig af om gericht motorische vaardigheden te trainen en te onderhouden. Leren doen we in samenhang met onze wereld – deep learning – volgens een moderne en thematische aanpak met aandacht voor 21e- eeuwse vaardigheden. Daarmee besteden we onder andere aan- dacht aan vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuur- kunde en filosofie. Vakdocenten geven bij ons levensbeschouwelijk onderwijs in de vorm van godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO). Hier kunnen de ouders en kinderen zelf voor kiezen.Bovenal zijn we een (goede) school voor iedereen, ongeacht wat je denkt, vindt of gelooft. Bij ons mag je worden wie je bent.

Contactgegevens

Olivier van Keulenlaan 16
9101VR Dokkum

Telefoon:
0519292570
Website:
www.burgerschool-dokkum.nl
E-mailadres:
burgerschool@roobol.frl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting ROOBOL

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
1919
Website:
www.roobol.frl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie