Scholenopdekaart

PCBS Rehoboth

PCBS Rehoboth

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Aan de ouders, verzorgers,  

Op deze pagina vindt u de schoolgids van de PCBS Rehoboth voor het schooljaar 2019/2020. De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. De schoolgids is een naslagwerk, geschreven om u over allerlei zaken te informeren.

Door het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de resultaten van ons onderwijs, datgene wat wij van de kinderen en u verwachten en informatie over allerlei praktische zaken. U ziet ook waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. De schoolgids is vastgesteld met instemming van de Medezeggenschapsraad.

We wensen u veel leesplezier.

Het team van PCBS Rehoboth


Download de schoolgids

Contactgegevens

Studiostraat 45
1276NA Huizen

Telefoon:
0355252982
Website:
www.rehobothhuizen.nl
E-mailadres:
rehoboth@ichthushuizen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Herwieta Molenaar-Meijerink

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Ver. Protestants Christelijk Basis- onderwijs 'Ichthus'

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
1095
Website:
www.ichthushuizen.nl

Samenwerkingsverband

Unita