PCBS Rehoboth

Studiostraat 45 1276 NA Huizen

Schoolfoto van PCBS Rehoboth

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen geven aan zich veilig te voelen op school. Zij gaven de school hiervoor een 7,9 als rapportcijfer. Een veilig klimaat is de basis voor goed kunnen leren!
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ook ouders zijn tevreden over het schoolklimaat. 

Zij vinden het wel belangrijk om goed geïnformeerd te worden over hun kind, daar zullen we onze aandacht nog meer op gaan richten.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven