PCBS Rehoboth

Studiostraat 45 1276 NA Huizen

Schoolfoto van PCBS Rehoboth

In het kort

Toelichting van de school

Aan de ouders, verzorgers,  

Op deze pagina vindt u de schoolgids van de PCBS Rehoboth voor het schooljaar 2023/2024. De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. Via de schoolgids informeren wij u graag over het reilen en zeilen op onze school.

Wij geven u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de resultaten van ons onderwijs, datgene wat wij van de kinderen en u verwachten en informatie over allerlei praktische zaken. U ziet ook waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op en maakt u een afspraak voor een gesprek en rondleiding door de school.

We wensen u veel leesplezier.

Het team van PCBS Rehoboth


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Respect
  • Veiligheid
  • Aandacht
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De wijk is gebouwd in de jaren zestig. Op dit moment is de samenstelling van de wijk aan het veranderen. Ouderen verhuizen naar elders, jonge gezinnen komen in de wijk wonen. Daardoor zijn de leerlingaantallen in de ingelopen jaren gedaald, maar zien we dat het aantal nieuwe leerlingen inmiddels weer groeit.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven