PCBS Rehoboth

Studiostraat 45 1276 NA Huizen

Schoolfoto van PCBS Rehoboth

In het kort

Toelichting van de school

Aan de ouders, verzorgers,  

Op deze pagina vindt u de schoolgids van de PCBS Rehoboth voor het schooljaar 2020/2021. De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. Via de schoolgids informeren wij u graag over het reilen en zeilen op onze school.

Wij geven u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de resultaten van ons onderwijs, datgene wat wij van de kinderen en u verwachten en informatie over allerlei praktische zaken. U ziet ook waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op en wij nodigen u uit voor een gesprek en rondleiding door de school.

De schoolgids is vastgesteld met instemming van de Medezeggenschapsraad.

We wensen u veel leesplezier.

Het team van PCBS Rehoboth


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Liefde
  • Respect
  • Veiligheid
  • Aandacht
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De wijk is gebouwd in de jaren zestig. Op dit moment is de samenstelling van de wijk aan het veranderen. Ouderen verhuizen naar elders, jonge gezinnen komen in de wijk wonen. Op dit moment zijn er meer schoolverlaters dan dat er nieuwe leerlingen op school komen. Wel zien we dat het aantal nieuwe leerlingen weer groeit. De school verkent de mogelijkheden voor nieuwbouw.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven