Scholenopdekaart

PC BS De Acker

PC BS De Acker

Uitleg
De school geeft hier informatie over bijvoorbeeld de betrokkenheid van ouders, de deelname van ouders aan activiteiten en de financiële bijdrage van ouders.