Walburg College Zwijndrecht

Norderstedtplein 6 3332 GK Zwijndrecht

  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Walburg College is een school die kansen biedt. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen het beste uit zichzelf te halen.

Wij formeren uitsluitend dakpanklassen, met uitzondering van de mavo-brugklas. Het betreft hier een brugperiode van twee jaar. Wij hebben deze keuze gemaakt omdat uit onderzoek is gebleken dat een heterogene brugklas het beste werkt voor leerlingen omdat zij zich in zo'n brugklas kunnen optrekken aan klasgenoten met een hoger niveau. Zo krijgen leerlingen in de eerste leerjaren van de middelbare school meer tijd om op het voor hen beste passende niveau te komen. Leerlingen met een hoger niveau worden in een dakpanklas twee jaar lang uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.  

In alle klassen wordt les gegeven op het niveau dat recht doet aan de capaciteiten van alle leerlingen. De lessen en toetsen in een HV-klas zijn gebaseerd op minimaal havoniveau met verrijkingsonderdelen zodat leerlingen extra uitgedaagd worden. De lessen en toetsen in een MH-klas zijn gebaseerd op minimaal mavoniveau met verrijkingsonderdelen zodat leerlingen extra uitgedaagd worden. Toetsing en becijfering geschiedt op het laagste niveau. Op basis van de cijfers aan het einde van het schooljaar wordt bekeken naar welk niveau leerlingen doorstromen.

Voor opstromen naar een hoger niveau gelden afwijkende normen. Als dit mogelijk is, dan doen we dat in principe na klas 2. In uitzonderlijke gevallen is opstromen mogelijk na de brugklas. Daar willen we terughoudend in zijn om het klassenverband niet te verstoren.   


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat op het Walburg College na het voltooien van mavo of havo doorstroomt naar havo of vwo is klein. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat leerlingen op onze school zich na een tweejarige brugperiode reeds binnen de – voor hen – passende onderwijsstroom bevinden.

Corona heeft een zware wissel getrokken op onze leerlingen. Dit is ook terug te zien in de cijfers, die minder goed zijn dan we hadden gewild. We hebben programma's ontwikkeld om de leerlingen zo goed mogelijk op hun niveau te begeleiden naar een diploma.

Wij ondersteunen leerlingen die de ambitie hebben om door te stromen, al aan het eind van 2 mavo en 3 havo, bij het zorgvuldig samenstellen van hun vakkenpakket, zodat de overstap na hun examen eenvoudiger wordt. Vaak moet er ook een extra vak gevolgd worden. Door maatwerk te leveren maken wij dat mogelijk binnen het rooster. Tot slot voeren wij áltijd een gesprek met de betreffende leerling, omdat we zeker willen weten dat doorstroom een bewuste en gemotiveerde keuze is.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als school serieus. We houden onze methoden en resultaten steeds opnieuw kritisch tegen het licht. 

De eindexamencijfers op het Walburg College liggen rond het landelijk niveau. Maar belangrijker is het misschien nog wel dat wij er al jaren streng op toezien dat de cijfers van ons schoolexamen (SE) nooit teveel afwijken van de cijfers op het centraal examen (CE). Hierdoor weten leerlingen precies wat ze kunnen verwachten op het CE.

Examencijfers fluctueren. De ene groep leerlingen is de andere niet. Wat willen leerlingen na hun examen? Deze doelgerichtheid helpt leerlingen beter te presteren. Ons decanaat doet er alles aan om de leerlingen zo vroeg mogelijk bewust te maken van de mogelijkheden die zij ná de middelbare school hebben. Met het flexrooster hebben leerlingen nog meer invloed op hun eigen leerproces.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als school serieus. We houden onze methoden en resultaten steeds opnieuw kritisch tegen het licht. 

De eindexamencijfers op het Walburg College liggen rond het landelijk niveau. Maar belangrijker is het misschien nog wel dat wij er al jaren streng op toezien dat de cijfers van ons schoolexamen (SE) nooit teveel afwijken van de cijfers op het centraal examen (CE). Hierdoor weten leerlingen precies wat ze kunnen verwachten op het CE.

Examencijfers fluctueren. De ene groep leerlingen is de andere niet. Wat willen leerlingen na hun examen? Deze doelgerichtheid helpt leerlingen beter te presteren. Ons decanaat doet er alles aan om de leerlingen zo vroeg mogelijk bewust te maken van de mogelijkheden die zij ná de middelbare school hebben. Met het flexrooster hebben leerlingen nog meer invloed op hun eigen leerproces.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie baseert haar oordeel op vier indicatoren:

- Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. basisschooladvies

- Onderbouwsnelheid

- Bovenbouwsucces

- Examencijfers

Scholen worden met een voldoende beoordeeld als drie van de vier indicatoren boven de inspectienorm scoren. Dit is voor onze school het geval.

Naast deze beoordeling van de inspectie worden al onze speciale stromen jaarlijks of tweejaarlijks kritisch tegen het licht gehouden door externe organisaties. Zo vinden er op het Technasium en het TweeTalig Onderwijs regelmatig audits plaats en maakt het Technasium bovendien gebruik van een tweejaarlijkse collegiale visitatie om de kwaliteit te waarborgen.

Terug naar boven