Walburg College Zwijndrecht

Norderstedtplein 6 3332 GK Zwijndrecht

  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Op het Walburg College willen wij dat iedereen met plezier naar school gaat. We creëren een sfeer waarin alle leerlingen goed tot hun recht komen. Het openbare karakter van onze school draagt, samen met onze normen en waarden en het maken van duidelijke afspraken, bij aan de prettige en warme sfeer bij ons op school.

Dit blijkt ook uit de resultaten van dit tevredenheidsonderzoek. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid
We vinden het belangrijk dat nieuwe leerlingen zich snel thuisvoelen op het Walburg College. Zoals op de meeste scholen starten nieuwe leerlingen met een brugklaskamp, maar bijzonder is dat op het Walburg College meteen al begeleiders uit hogere klassen meegaan, onze zogenaamde ‘peer leaders’. De peer leaders staan de rest van het jaar voor de leerlingen klaar en helpen ze om hun weg op school te vinden. Daarnaast besteden onze mentoren veel tijd een aandacht aan het leren leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en een goede groepssfeer in de klassen. Omdat zij daarmee de basis leggen voor een succesvol schooljaar ruimen wij standaard twee mentoruren per week voor ze in. Dat alles draagt eraan bij dat de Onderwijsinspectie bij haar laatste bezoek alle lof had voor het prettige sociale klimaat op onze school.

Maatwerk
Het kan gebeuren dat een leerling extra aandacht nodig heeft. Dat kan een leerling zijn die sport op het hoogste niveau met school wil combineren, maar evengoed een leerling met problemen in zijn persoonlijke omgeving. In beide gevallen is de mentor het eerste aanspreekpunt. Die bekijkt samen met onze maatwerkcoördinator waar de leerling baat bij heeft. In ons Schoolplan en het 'onderwijsondersteuningsprofiel' leest u hier meer over.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij luisteren naar onze leerlingen. Vertegenwoordigers uit alle klassen voeren regelmatig overleg met onze afdelingsleiders en onze leerlingenraad staat in direct contact met de directeur. Het Walburg College heeft daarnaast een actieve ouderraad, die meermalen per jaar overlegd met de  directeur. 

Jaarlijks doen wij tussen januari en april onderzoek naar de tevredenheid van onze leerlingen en hun ouders. Wij kiezen ervoor om alle leerlingen en hun ouders te bevragen, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven