Walburg College Zwijndrecht

Norderstedtplein 6 3332 GK Zwijndrecht

  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht
  • Schoolfoto van Walburg College Zwijndrecht

Profielkeuze

Toelichting van de school

Hieronder ziet u de verdeling van de leerlingen over de verschillende keuzeprofielen, ingedeeld naar onderwijsstroom. Wat in het oog springt is dat relatief veel vwo-leerlingen op het Walburg College kiezen voor de profielcombinatie Natuur, techniek en gezondheid (NTNG). Dat heeft alles te maken met de aanwezigheid van het Technasium op onze school. Het doel van het Technasium is om meer leerlingen te motiveren en interesseren voor techniek. Aan de profielcijfers is te zien dat dat doel behaald wordt.

Op de havo nemen kiest bijna 60% van de leerlingen voor het profiel Economie & Maatschappij. Bijna 20% kiest voor het profiel Natuur en Gezondheid. We zien een kleine groei bij de profielcombinatie Natuur, techniek en gezondheid.

Op de mavo kiest een groot aantal leerlingen voor de sector economie. In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart als Pilot school Nieuwe Leerweg met het nieuwe vak Dienstverlening en Producten. Vanaf schooljaar 2022-2023 starten we hier ook mee in de brugklassen en gaat de eerste groep leerlingen in mavo 4 examen doen in Dienstverlening en Producten.

In de klassen 1 t/m 3 mavo bieden we ook voor de leerlingen het bèta challenge programma aan.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Op dit moment leggen wij de laatste hand aan ons schoolplan 2023-2026. Binnenkort kunt u dit hier terugvinden. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Maatwerk
Het kan gebeuren dat een leerling extra aandacht nodig heeft. Dat kan een leerling zijn die sport op het hoogste niveau met school wil combineren, maar evengoed een leerling met problemen in zijn persoonlijke omgeving. In beide gevallen is de mentor het eerste aanspreekpunt. Die bekijkt samen met onze maatwerkcoördinator waar de leerling baat bij heeft. Het Walburg College werkt samen met diverse specialisten, waaronder een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker, een dyslexiecoach, remedial teachers en LGF-coaches. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven