Erasmus College

Van Doornenplantsoen 31 2722 ZA Zoetermeer

  • Schoolfoto van Erasmus College
  • Omdat je tegen pesten bent.
  • Levende standbeelden in het Atrium
  • Schoolfoto van Erasmus College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De school heeft naast een categoriale stroom gymnasium t/m het derde leerjaar, een verlengde brugperiode havo/vwo t/m het derde leerjaar en geen aparte havo klassen in de onderbouw. Verder kennen we in het 1e leerjaar ook een mavo/havo dakpanklas. Deze bewuste onderwijskundige inrichting komt in Nederland zo weinig voor dat het gehanteerde model onze leerlingen in die brugklassen havo/vwo niet juist kan toedelen. Dat leidt tot onderwaardering van zowel leerlingen met een havo-advies (die 'boven hun adviesniveau' zitten) als met een vwo advies (die gewoon 'op hun niveau' zitten). Dit is bij de onderwijsinspectie aangekaart en onderkend, maar het huidige model kan op dit moment niet aangepast worden. De evidente 'opstroom' van leerlingen met een havo- of havo/vwo advies naar vwo niveau (ruim 25% in de bovenbouw vwo) komt hierin niet tot uitdrukking. De hier getoonde grafiek is dus te beoordelen als 'waarde-loos'.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Erasmus College heeft pas na de derde klas een havo en vwo stroom. Naast de heterogene havo-vwo stroom in klas 1 t/m 3 bestaat er ook een gymnasium stroom van klas 1 t/m 3.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Slaagpercentages bieden een beperkte indicator voor de kwaliteit van een school.

Kwaliteit is zoveel meer...


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven