Erasmus College

Van Doornenplantsoen 31 2722 ZA Zoetermeer

  • Schoolfoto van Erasmus College
  • Omdat je tegen pesten bent.
  • Levende standbeelden in het Atrium
  • Schoolfoto van Erasmus College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020 zijn de ambities van de school opgenomen, in relatie tot onze visie op onderwijs, de achtergrond van onze ontwikkelingen de afgelopen jaren en de context van onze omgeving

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De scholen binnen het Regsam hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het onderwijsondersteuningsaanbod van de scholen in Zoetermeer en deze vastgelegd in het “Ondersteuningsplan 2014 – 2017 Passend Onderwijs Regionaal Samenwerkingsverband”. Deze afspraken moeten er toe leiden dat voor elke leerling in Zoetermeer een passende school is, die de noodzakelijke onderwijsondersteuning kan bieden indien dat nodig is.

Meer informatie bij ICOZ

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven