Erasmus College

Van Doornenplantsoen 31 2722 ZA Zoetermeer

  • Schoolfoto van Erasmus College
  • Omdat je tegen pesten bent.
  • Levende standbeelden in het Atrium
  • ...dan moet het toch mogelijk zijn om een ‘televisieprogramma’ te maken…riep een leerling ergens in 2013. Sinds die tijd bestaat ErasmusTV.

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Via de LAKS monitor wordt onze leerlingen o.m. gevraagd: "Hoe  tevreden ben je over de veiligheid op school?" De antwoorden bij deze vraag werden geteld op een vijfpuntsschaal van heel ontevreden(1) tot heel tevreden(5). De antwoorden van onze leerlingen zijn op de site van de LAKS-monitor terug te vinden.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven