Picasso Lyceum

Paletsingel 38 c 2718 NT Zoetermeer

  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het welbevinden van de leerlingen scoort, op alle afdelingen, wederom hoog. De leerlingen zijn tevreden over de veiligheid op school en ze maken nauwelijks melding van pestgedrag. Leerlingen zijn tevreden over de omgang met andere leerlingen. Ook zijn ze zeer tevreden over hun mentor. De sfeer op school is goed. De stelling over het laten aansluiten van de les bij gebeurtenissen uit het nieuws scoort aan de lage kant en de leerlingen zijn minder tevreden over buitenschoolse activiteiten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Picasso Lyceum streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. In de school geldt respecteer de ander, respecteer jezelf en respecteer de schoolomgeving. De school heeft het ‘Convenant De Veilige School’ ondertekend. Binnen dit convenant hebben alle partijen afspraken gemaakt ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een veilig klimaat in en om de Zoetermeerse scholen voor voortgezet onderwijs. Het Picasso Lyceum beschikt over een anti-pestprotocol.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven