Picasso Lyceum

Paletsingel 38 c 2718 NT Zoetermeer

  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum
  • Schoolfoto van Picasso Lyceum

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In iedere leerling schuilt een Picasso 

Het is onze bedoeling om onze leerling de juiste bagage mee te geven in de vorm van kennis, vaardigheden en een open, ondernemende houding op weg naar zijn toekomst. Door hem aan het stuur van zijn eigen ontwikkeling te zetten, leert hij hoe hij zichzelf blijvend kan ontwikkelen in onze snel veranderende wereld. 

Wij helpen hem dit eigenaarschap te ontwikkelen door een duidelijke structuur te bieden met leerdoelen en succescriteria. Binnen die structuur leert de leerling om zijn persoonlijke leerdoelen en leerstrategieën te bepalen, zelf te plannen en keuzes te maken per vak ten aanzien van niveau, inhoud en tempo van de leeractiviteiten.

De volgende kernwaarden geven richting aan het gedrag dat past bij waar we voor staan:

  • Vertrouwen - We gaan uit van elkaars goede bedoelingen en houden ons aan afspraken.
  • Eerlijkheid - We geven onze fouten toe en leren ervan.
  • Respect - We laten elkaar in onze waarde en accepteren verschillen.
  • Flexibiliteit - We passen ons aan als de situatie daarom vraagt en/of bedenken zelf een oplossing.
  • Humor - Met humor relativeren we de tegenslagen waar we soms tegenaan lopen.


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Picasso Lyceum maakt deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Regsam). De scholen binnen Regsam hebben gezamelijke afspraken gemaakt over het onderwijsondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke onderwijsondersteuning kan bieden indien dat nodig is. 

Jaarlijks wordt door het samenwerkingsverband ook een zorgplan opgesteld, waarin zij beschrijft welke activiteiten worden ondernomen. Deze activiteiten moeten ertoe bijdragen, dat de zorgkwaliteit van de individuele scholen en het samenwerkingsverband als geheel wordt verhoogd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven