Hendrik Pierson College (HPC) Zetten

Mammoetstraat 3 6671 DL Zetten

  • Schoolfoto van Hendrik Pierson College (HPC) Zetten
  • Schoolfoto van Hendrik Pierson College (HPC) Zetten
  • Schoolfoto van Hendrik Pierson College (HPC) Zetten
  • Schoolfoto van Hendrik Pierson College (HPC) Zetten
  • Schoolfoto van Hendrik Pierson College (HPC) Zetten

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De mening van onze leerlingen telt: Leerlingenenquêtes maken standaard onderdeel uit van het systeem van kwaliteitszorg.

Naast deze enquête onderzoeken wij jaarlijks ook de tevredenheid van onze brugklassers en de eindexamenleerlingen. De resultaten van deze onderzoeken zijn input voor verbetermaatregelen. De resultaten worden besproken in de MR, in de docententeams en met de klassenvertegenwoordigers (leerlingen), om samen te onderzoeken wat de uitkomsten betekenen voor het beleid.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een veilige leeromgeving is een belangrijke voorwaarde voor leren en voor de ontwikkeling tot volwassenheid. Veiligheid is niet voor niets een van de kernbegrippen van het HPC.


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De mening van de ouders van onze leerlingen telt: Ouderenquêtes maken onderdeel uit van het systeem van kwaliteitszorg.

Jaarlijks meten wij de tevredenheid van de ouders van alle leerlingen van onze school. De resultaten van deze onderzoeken zijn input voor verbetermaatregelen. De resultaten worden besproken in de MR, in de docententeams en met de klankbordgroep van ouders, om samen te onderzoeken wat uitkomsten betekenen voor het beleid. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven