Openbaar Lyceum Zeist

Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist

  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij willen onze leerlingen optimaal voorbeiden op het diploma. Onze slaagpercentages zijn goed. Onze ambitie is dat leerlingen die bevorderd zijn tot klas drie zonder vertraging hun diploma halen. Soms kan het nodig zijn om daarvoor in de onderbouw extra inspanningen of tijd te investeren. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Ondanks de recent verscherpte exameneisen zijn onze slaagpercentages goed. Dat neemt niet weg dat we ons ervoor blijven inspannen dat al onze leerlingen de school met een diploma verlaten.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze examenresultaten liggen doorgaans op of boven het landelijke gemiddelde. Wij hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in goede toetsing en determinatie. In combinatie met de juiste begeleiding zijn onze resultaten bovengemiddeld en kunnen de leerlingen eruit halen wat er in zit.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het verslag van de  tweejaarlijkse externe audit door Stichting Archimedes van de Hogeschool Utrecht hebben wij hier gepubliceerd.

Terug naar boven