Openbaar Lyceum Zeist

Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist

  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In schooljaar 2017-2018 hebben wij onder de leerlingpopulatie een tevredenheidsenquête afgenomen.

De hieronder gepresenteerde gegevens betreffen de Venster vragen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Openbaar Lyceum Zeist wil een veilige omgeving bieden waarin iedereen binnen de school op een sociale en verdraagzame manier met elkaar omgaat. Het pestprotocol dient bij te dragen aan een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen en medewerkers en is een aanvulling op het beleid inzake Sociale veiligheid en participatie.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In schooljaar 2017-2018 hebben wij onder de ouders van de leerlingen een tevredenheidsenquête afgenomen.

De hieronder gepresenteerde gegevens betreffen alleen de Venster vragen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven