Openbaar Lyceum Zeist

Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist

  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist
  • Schoolfoto van Openbaar Lyceum Zeist

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het strategisch beleidskader 2020 - 2024 beschrijft op welke punten de scholen van NUOVO zich onderscheiden van andere scholen en schetst de koers van de scholengroep voor de komende jaren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsplan (SOP) geeft een beschrijving van de voorzieningen van het Openbaar Lyceum om leerlingen die extra aandacht behoeven te ondersteunen. Het plan bevat ook een overzicht van de gevolgde werkwijze en van de aanwezige specialisten die leerlingen en onderwijsgevenden begeleiden. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven