VMBO Pascal Zuid

Middelven 2 1504 BZ Zaandam

  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid

Profielkeuze

Toelichting van de school

In leerjaar 3 en 4 werk je toe naar het examen en het behalen van jouw diploma. Dat kan op Pascal Zuid in twee studierichtingen:

vmbo-T (mavo)
Leerlingen leren beter door dingen te ontdekken en actief te zoeken naar antwoorden op vragen. Dit is het uitgangspunt van de theoretische leerweg. Het lesaanbod  is een mix van instructielessen (klassikaal) en zelfstandig werken. Leerlingen werken actief aan afwisselende opdrachten van de vakken. Aan het einde van leerjaar 2 kiezen leerlingen een pakket met vakken dat valt binnen een van de profielen (Economie, Zorg en Welzijn, Techniek of Groen (landbouw).

vmbo Allround
Op Pascal Zuid hoef je niet al in leerjaar 2 een keuze te maken voor een richting. Met VMBO Allround (het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten) ga je kennismaken met vier sectoren (economie, zorg & welzijn, technologie en multimedia) waarna je je via de keuzevakken gaat specialiseren. In leerjaar 4 heb je dan een goed beeld van wat je wilt en wat je kunt. Je kunt dan een goede keuze maken voor een vervolgopleiding op het MBO.

Het Leerwerktraject (LWT)
Het leerwerktraject voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-bb) geeft de leerling de mogelijkheid het diploma te behalen door middel van een praktijkgerichte leerroute. Het betreft een leerroute waarbij de leerling wordt uitgedaagd en uitgenodigd om, door de combinatie van binnen- en buitenschools leren met meer praktijk en minder theorie, te slagen voor het vmbo-diploma. Leerlingen die in aanmerking komen voor het LWT-traject kunnen dit binnen de basisberoepsgerichte leerweg volgen. Gedurende dit LWT-traject gaan deze leerlingen meer vorm geven aan de praktijk door middel van twee dagen stage per week te lopen bij een gecertificeerd bedrijf. Wanneer leerlingen de examens en de stage succesvol hebben afgerond, ontvangen zij een basisberoepsgericht diploma waarmee ze kunnen doorstromen naar het MBO niveau 2.

Meer informatie staat op onze website: https://pascalzuid.nl/onderwijs/bovenbouw/

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Pascal Zuid staat voor kwalitatief goed onderwijs met zorg voor talenten van leerlingen en medewerkers. De school wil die talenten ontdekken, benoemen en stimuleren en ontwikkelen. Het is een gemeenschap waarin docenten en leerlingen elkaar kennen en respectvol met elkaar omgaan. De school maakt de leerlingen keuzebekwaam binnen de basis-, kader- en theoretische leerweg en de havo-kansklas.

Pascal Zuid is een school die midden in de samenleving staat en die maatschappelijk betrokken is. De school streeft er naar de leerlingen een persoonlijke leerroute te laten volgen en hun kwaliteiten maximaal te doen ontwikkelen binnen de capaciteiten die leerlingen hebben. Dit binnen een vertrouwde, veilige omgeving, waarin leerlingen zich bewust worden van hun talenten.

Wij bieden de leerling maatwerk en ondersteuning bij het opvullen van hiaten en wegwerken van eventuele achterstanden. Niet alleen op cognitief gebied wordt de leerling daarbij nauwgezet gevolgd, ook de persoonlijke, sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht. Vanuit de basishouding ‘positieve groepsvorming’ wordt gedacht en gehandeld. Door diversiteit in aanbod stelt de school de leerlingen in staat om keuzes te maken en daarop te reflecteren.
De begeleidings- en ondersteuningssystematiek van de school is erop gericht leerlingen met sociaal-emotionele problematiek en/of leerstoornissen voldoende extra ondersteuning te bieden, al of niet met behulp van externe deskundigen. Leerlingen moeten zich daarbij steeds geaccepteerd en veilig voelen. De school daagt daarbij alle medewerkers uit om van en met elkaar te leren en een gemeenschap te vormen waarin authenticiteit en diversiteit samen komen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven