VMBO Pascal Zuid

Middelven 2 1504 BZ Zaandam

  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

brugjaar = mavo-havo-kansklas uit leerjaar 1
vmbo = de brede brugklassen uit leerjaar 1 en 2
vmbo-b = leerjaar 3 en 4
vmbo-k = leerjaar 3 en 4
vmbo-(g)t = leerjaar 3 en 4

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij zijn een school waar we elkaar kennen en waar we in een fijne sfeer kwalitatief goed onderwijs bieden. Vanwege die fijne sfeer, weten we het op onze school veilig te houden voor iedereen.   

Met ons veiligheidsplan hebben wij een document waarin is beschreven wat er op Pascal Zuid allemaal gedaan wordt om de veiligheid te bevorderen en voldoen we tevens aan de wettelijke verplichtingen.   

Ons veiligheidsplan is het pakket van beleid, afspraken en maatregelen die Pascal Zuid heeft getroffen om de veiligheid te handhaven en te bevorderen. Verder staat beschreven waar u met vragen of opmerkingen op het gebied van veiligheid terecht kunt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Goed onderwijs is belangrijk en daar willen wij graag weten hoe ouders/verzorgers onze school in de dagelijkse praktijk ervaren.

Door tweejaarlijks onderzoek te doen naar de tevredenheid van ouders/verzorgers kunnen wij gericht werken aan verbeteringen.
De uitkomsten van de vragenlijst worden op school geëvalueerd, besproken met de ouderraad en gebruikt voor verbeteracties voor volgend schooljaar.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven