VMBO Pascal Zuid

Middelven 2 1504 BZ Zaandam

  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid
  • Schoolfoto van VMBO Pascal Zuid

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Iedere leerling uit groep 8 van het basisonderwijs komt het voortgezet onderwijs binnen met een basisschooladvies. Op Pascal Zuid werken wij met een brede brugklas waarin alle leerlingen met advies basis-, B/K-, kader-, K/T- (g)T met elkaar het onderwijs volgen. Daarnaast hebben we voor leerlingen met een Theoretisch/Havo-advies de Havo-kansklas. In deze klas worden de vakken zo gegeven dat een probleemloze overstap naar 2-Havo mogelijk is.

Voor leerlingen die, vanwege passend onderwijs, op onze school worden aangemeld, is er 'de trajectgroep'. Deze leerlingen kunnen voor, na en soms onder schooltijd in deze beschutte omgeving terecht, waar zij extra begeleid worden door vaste medewerkers.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is er door Corona geen centraal eindexamen gehouden. Op basis van de schoolexamens is bepaald dat alle leerlingen hun diploma hebben behaald.

Zowel in schooljaar 2020-2021 als schooljaar 2021-2022 zijn er (door Corona) aanpassingen voor het centraal eindexamen gehouden. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Dit is het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zowel de Basis als Kader Beroepsgerichte leerweg als de Theoretische leerweg staan onder basistoezicht. Dat wil zeggen dat de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordeling geldend waren.

Terug naar boven