Zuiderzee College

Zuiderzee 200 1503 HZ Zaandam

Schoolfoto van Zuiderzee College

In het kort

Toelichting van de school

Het Zuiderzee College is een school voor openbaar onderwijs die openstaat voor elke leerling, ongeacht herkomst of levensbeschouwing.  Ons uitgangspunt is respect voor elkaar, voor ieders achtergrond en overtuiging. Ons motto waar we met leerlingen en personeel iedere dag mee bezig zijn is dan ook: Vriendelijk, veilig en verantwoordelijk. We willen dat de leerlingen en docenten zich zo mogelijk vriendelijk uiten, de school hoort een veilige plek voor iedereen, ongeacht ras, geloof of seksuele geaardheid te zijn (zowel fysiek als mentaal) en we eisen van zowel het personeel als de leerlingen dat ze de verantwoordelijkheid nemen om de leerprocessen binnen school mogelijk te maken.

Onze visie:

We ontwikkelen talenten

We leren samen

We zijn verbonden met onze omgeving


 

Kenmerken van de school

  • Vriendelijk
  • Veilig
  • Verantwoordelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De telling per 1 oktober 2018 was 665 leerlingen. Dit is exclusief 12 OPDC leerlingen. Totaaltelling 677 per 1 oktober 2018.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
606

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven