Zuiderzee College

Zuiderzee 200 1503 HZ Zaandam

Schoolfoto van Zuiderzee College

In het kort

Toelichting van de school

Het Zuiderzee College is een school voor openbaar onderwijs die openstaat voor elke leerling, ongeacht herkomst of levensbeschouwing.  Ons uitgangspunt is respect voor elkaar, voor ieders achtergrond en overtuiging.

Onze visie:

We ontwikkelen talenten

We leren samen

We zijn verbonden met onze omgeving

Belangrijke kernwaarden die de essentie uitdrukken van waar we voor staan en hoe we intern en extern met elkaar willen omgaan zijn:

zelfontplooiing  - samenwerking  - betekenisvol onderwijs


 

Kenmerken van de school

  • Zelfontplooiing
  • Samenwerking
  • Betekenisvol onderwijs

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De telling per 1 oktober 2018 was 665 leerlingen. Dit is exclusief 12 OPDC leerlingen. Totaaltelling 677 per 1 oktober 2018.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
595

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven