Zuiderzee College

Zuiderzee 200 1503 HZ Zaandam

Schoolfoto van Zuiderzee College

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het primair onderwijs in Zaanstad heeft met het voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over het gebruik van de adviescatergorieën voor het voortgezet onderwijs.
De 'tussen'adviezen uit de indeling van de onderwijsinspectie worden in het vmbo niet gebruikt, in het havo/vwo daarentegen wel.
 
De adviescategorieën, die in Zaanstad worden gehanteerd zijn de volgende
  • praktijkonderwijs
  • vmbo basisberoepsgericht
  • vmbo kaderberoepsgericht
  • vmbo theoretisch
  • twijfel vmbo-theoretisch / havo
  • havo
  • havo/vwo
  • vwo
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De corona periode heeft bij ons in de buurt veel invloed op de resultaten gehad, door de leerlingen weer te leren dat ze zelf aan het werk moeten om te leren en ze consequent te helpen met de leerstof zien we de gemiddeldes weer stijgen. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven