Zuiderzee College

Zuiderzee 200 1503 HZ Zaandam

Schoolfoto van Zuiderzee College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De visie van het Zuiderzee College ligt ten grondslag aan alle ontwikkelingen binnen de school:

We ontwikkelen talenten

We doen dat vanuit het vertrouwen dat zelfinzicht kan groeien, dat onze leerlingen een diploma halen en gaan deelnemen aan de samenleving van vandaag en morgen en dat we onze medewerkers constant stimuleren om hun talenten verder te ontwikkelen en breed in te zetten voor de school.

We leren samen

Leerlingen, medewerkers en ouders leren van elkaar en ontwikkelen met elkaar. We houden rekening met elkaars achtergrond, helpen elkaar keuzes te maken en ondersteunen elkaar.

We zijn verbonden met onze omgeving

We begeleiden de ontwikkeling van onze leerlingen samen met de betrokkenen uit de omgeving en het bedrijfsleven waar de leerlingen ervaringen opdoen.

De kernwaarden die onze visie weerspiegelen zijn:

Zelfontplooiing

Samenwerking

Betekenisvol onderwijs

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen de ondersteuning en begeleiding bieden wij leerlingen de optimale mogelijkheden conform ons schoolondersteuningsprofiel zich zo goed mogelijk te kunnen ontplooien, passend bij de eigen mogelijkheden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven