Terra Winsum

Hamrik 4a 9951 JH Winsum (Groningen)

  • In deze locatie worden de afdelingen vmbo en Het Groene Lyceum bediend.
  • In deze locatie wordt de afdeling Praktijkonderwijs bediend.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Terra is een vmbo-groen school, waar diploma’s van alle vmbo-leerwegen behaald kunnen worden met het profiel groen.
Door het volgen van stages en keuzevakken uit zowel groen, als andere sectoren ontwikkelen leerlingen zich breed.
Hiermee kunnen zij doorstromen naar alle sectoren van het mbo.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is een plan voor 4 jaar.
Het schoolplan beschrijft waar je als instelling over 4 jaar (onderwijskundig) naar toe wilt.
Hier kunt u het schoolplan van 2019 - 2023 inzien.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Terra Winsum maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 Groningen Ommelanden. Samen met de andere scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs van het genoemde samenwerkingsverband zorgen we er voor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is (uitzonderingen daargelaten).  Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken wat de basisondersteuning van alle betrokken scholen is. Het schoolondersteuningsprofiel van Terra Winsum geeft een beschrijving van de aanvullende ondersteuning die we als school kunnen bieden.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven