Terra Winsum

Hamrik 4a 9951 JH Winsum (Groningen)

  • In deze locatie worden de afdelingen vmbo en Het Groene Lyceum bediend.
  • In deze locatie wordt de afdeling Praktijkonderwijs bediend.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We meten jaarlijks de tevredenheid bij de leerlingen en ouders over de school. Hiervoor wordt een standaard, uitgebreide enquête gebruikt (VO/AOC spiegel). Deze site gebruikt een aantal vragen hieruit. De uitslag kunt u zien in de 'tevredenheids teller'. De school heeft dit jaar bij een representatief deel van de leerlingen over alle klassen de enquêtes afgenomen.  

Daarnaast heeft de school een leerlingenraad en een ouder klankbord groep. De aanbevelingen van beide organen worden door de school serieus in de beleidsvorming meegenomen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,8

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020/2021 is geen ouderenquête afgenomen.
Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven