Terra Winsum

Hamrik 4a 9951 JH Winsum (Groningen)

 • In deze locatie worden de afdelingen vmbo en Het Groene Lyceum bediend.
 • In deze locatie wordt de afdeling Praktijkonderwijs bediend.

In het kort

Toelichting van de school

Terra Winsum is een Christelijke school die grote waarde hecht aan een evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen, niet alleen op het gebied van kennis verwerven, maar ook sociaal-emotioneel gebied. De school geeft veel persoonlijke aandacht aan de leerlingen. De school biedt een veilige en uitdagende leeromgeving met aandacht voor de talenten en interesses van de leerling. Er zijn verschillende onderwijsvormen: Praktijkonderwijs, Vmbo-Groen met of zonder leerwegondersteuning en het Groene Lyceum. Het Groene Lyceum voorziet in een 5- of 6 jarige leerroute die voorbereidt en toegang geeft tot een studie in het hbo voor leerlingen die goed kunnen leren en zich beter ontplooien in een meer praktijk- en beroepsgerichte context. Tijdens de route behaalt de leerling een VMBO TL diploma en een diploma MBO-4. Dat betekent dat de leerling na deze route, naast doorstromen naar het HBO, ook kan starten op de arbeidsmarkt. 

De inspectie heeft voor de BBL, KBL en GL afdeling het basisarrangement afgegeven. Het rapport van de bevindingen zijn openbaar gemaakt via de internetsite van de inspectie: www.owinsp.nl


Kenmerken van de school

 • Christelijke identiteit
 • Praktijkondw. VMBO Gr.Lyceum
 • Theorie & praktijk
 • Persoonlijke aandacht
 • Brede uitstroom

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs
 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs
 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Terra Winsum heeft in 2020 de inspectie op bezoek gehad met als resultaat, 
dat de school voor alle leerwegen volgens de normen van de inspectie scoort.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
694

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?