Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg

Perzikstraat 7 4261 KC Wijk en Aalburg

  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg

Profielkeuze

Toelichting van de school

Naast ons reguliere VMBO hebben wij onderwijsprogramma's gespecialiseerd in Vakcollege Techniek, Ondernemerschap en VMBO T-Business. Met ons VMBO en deze specialisaties hebben wij goede aansluiting op de regionale arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. Ons onderwijsaanbod stemmen we af met partners in de regio. De volgende profielen bieden wij aan: Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Mobiliteit & Transport (MT), Produceren/ Installeren & Energie (PIE) en Zorg & Welzijn (Z&W).

In de theoretische leerweg (MAVO) oriënteren leerlingen zich al in een vroeg stadium op Techniek, Zorg & Welzijn en Business. In leerjaar 3 volgen ze 20% van de lestijd in één van deze drie sectoren.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In ons schoolplan worden de actuele beleidskeuzes aangegeven. Deze worden jaarlijks vertaald in locatieresultatenplannen en teamplannen. Dit schooljaar zal een nieuw schoolplan worden opgesteld.

Het Willem van Oranje College werkt aan een krachtige leeromgeving door:

  • het verbeteren van de prestaties en rendement van leerlingen en docenten
  • aandacht te besteden aan samen leren, samen leven, samen leren samenleven
  • leerlingen te leren verantwoorde keuzes te maken vanuit onze kernwaarden respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, resultaatgerichtheid en openheid
  • te kiezen voor onderwijsvernieuwing met differentiatie, doorlopendheid, structuur, samenhang en samenwerken.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere leerling op het Willem van Oranje College moet het perspectief hebben op het behalen van een diploma.

Daarbij is soms extra ondersteuning nodig in de vorm van Passend Onderwijs. Ook leerlingen met andere talenten kunnen rekenen op onze ondersteuning. Dit is onderdeel van ons maatwerk.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven