Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg

Perzikstraat 7 4261 KC Wijk en Aalburg

  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het plaatsingsadvies van de basisschool wordt opgevolgd. We bieden leerlingen de kans om op te stromen naar een hoger niveau. Als er door basisscholen een dubbel advies wordt gegeven, wordt in overleg met de groepsleerkracht en ouders bepaald welk niveau het beste bij de leerling past.

Regelmatig volgen leerlingen een hoger niveau voor één of meerdere vakken en doen daar examen in.


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Als norm hanteert het Willem van Oranje College dat doorstroompercentages op of boven het landelijk gemiddelde liggen en uitstroompercentages onder het landelijk gemiddelde. Volgens het nieuwe inspectiekader voldoen al onze VMBO-afdelingen ruimschoots aan de normen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Willem van Oranje College heeft als ambitie om met de resultaten van de leerlingen op of boven het landelijk gemiddelde te scoren. Dit geldt zowel voor de slaagpercentages, de gemiddelde Centraal Examen-cijfers, als voor de vakresultaten. Het continue volgen van resultaten van de leerlingen en vakken is daarbij essentieel. De resultaten voor vrijwel alle leerwegen liggen boven het landelijke gemiddelde.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het is onze ambitie als Willem van Oranje College om op of boven het landelijk gemiddelde te scoren. Dit geldt zowel voor slaagpercentages als voor gemiddelde cijfers CE als voor vakresultaten en rendement.

Regelmatig volgen leerlingen een hoger niveau voor één of meerdere vakken en doen daar examen in. Ongeveer 50% van de TL-leerlingen volgt een extra vak, dit resulteert in een diploma met 7 vakken. 

Al jaren scoren we voor alle leerwegen (ruim) boven het landelijke gemiddelde.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Externe evaluatie door o.a.:
- Onderwijsinspectie: inspectierapporten, opbrengstenkaart en opbrengstenoordeel.
- Samenwerkingsverband (evaluatie zorgsysteem).
- Accountant (zie jaarverslag).

Terug naar boven