Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg

Perzikstraat 7 4261 KC Wijk en Aalburg

  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Wijk en Aalburg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen waarderen de school bij de tevredenheidsonderzoeken hoger ten opzichte van de benchmark.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Fysieke en sociale veiligheid is de basis voor welbevinden en succesvol leren en leven. Er is een veiligheidsplan dat zowel preventief als corrigerend wordt ingezet om het schoolklimaat op het Willem van Oranje College te optimaliseren.

Op het domein 'sfeer' wordt hoger gescoord dan het landelijk gemiddelde. Betreffende 'veiligheid' is en blijft het belangrijk dat we alert zijn op pesten. Zowel proactief als reactief is er een duidelijk beleid wat we actief in de school neerzetten.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Onze ambitie is ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind. De uitslag van de afgenomen enquête onder ouders van leerlingen bevestigt dit. De uitkomst van de enquête laat zien dat ouders een zeer positief beeld van onze school hebben. De enquête is door ±25% van alle ouders ingevuld.

Om de betrokkenheid van ouders te vergroten, hebben wij op het Willem 'ouderplatforms' ingesteld. In deze ouderplatforms gaan wij als school met ouders in gesprek over ons onderwijs.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven