SGM Philips van Horne

Herenstraat 298 6004 XL Weert

Schoolfoto van SGM Philips van Horne

In het kort

Toelichting van de school

De Philips van Horne Scholengemeenschap is een school voor vmbo-gl-tl en havo met een duidelijke regionale functie. Ook het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs vallen onder verantwoordelijkheid van de Philips van Horne Scholengemeenschap, maar zijn gesitueerd op Het Kwadrant. In de onderbouw is er sprake van een tweejarige heterogene brugklas voor leerlingen met vmbo-gl-tl tot en met havo advies. In die twee jaar onderzoeken we samen wat voor de leerlingen het beste niveau zal zijn. Voor de vmbo-gl-tl leerlingen wordt er een technologie programma aangeboden. Ook LOOT leerlingen kunnen op de Philips van Horne terecht.

De school kenmerkt zich door de focus op ‘gewoon’ goed onderwijs en goede begeleiding door mentoren. Centraal gelegen in Weert is onze school uitstekend bereikbaar voor leerlingen uit Weert en omgeving.

Kenmerken van de school

  • Kansen bieden
  • Herkenning
  • Sociaal veilig
  • Samen
  • Duidelijkheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • brede brugklas
  • havo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t
  • havo

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat in schooljaar 2020-2021 les volgt in het gebouw aan de Herenstraat is 1451. De regio Weert ervaart al enige jaren krimp. De verwachting is dat over 2 jaar (schooljaar 2022-2023) het aantal zal stabiliseren rond 1450.

Het gebouw aan de Herenstraat huisvest de mavo en de havo (de overige vmbo richtingen zijn op Het Kwadrant ondergebracht). De verhouding is ongeveer 1/3 mavo t.o.v. 2/3 havo.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1277

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven