SGM Philips van Horne

Herenstraat 298 6004 XL Weert

Schoolfoto van SGM Philips van Horne

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op de Philips van Horne zoeken we altijd naar de juiste plek voor de leerlingen. En aangezien een leerling zich ontwikkelt zijn er binnen de school (en LVO-Weert) mogelijkheden voor de leerlingen die meer aan blijken te kunnen dan het basisschooladvies (opstroom),  maar ook voor die door welke reden dan ook even een stapje terug moeten doen. Succeservaring en zelfvertrouwen zijn de belangrijke waarden in ons pedagogisch beleid. De goede plek is hiervoor heel belangrijk. Om dit zo nauwkeurig mogelijk te kunnen doen werken we met de cito 0, 1 , 2 en 3 metingen, maar ook regelmatige evaluaties met behulp van RTTI-OMZA. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Over de rendementscijfers uit de onderbouw zijn we tevreden. Er wordt kansrijk bevorderd om zo leerlingen de kans te geven om te groeien. Daarnaast is de instroom van mavo 4 naar havo 4 drempelloos, om leerlingen uit de regio de kans te bieden om een havo diploma te halen. Door beide ontwikkelingen staat het bovenbouw rendement onder druk en dit baart ons zorgen. 

Om te zorgen dat het bovenbouw rendement weer herstelt zal er in de onderbouw beter gekeken worden naar de determinatie (cito 0, 1,2, en 3 meting, en RTTI-OMZA: wat is de beste plek voor de leerling?). Bij de instroom op havo 4 vanuit mavo zal er meer dan tot nu toe het geval was gekeken worden naar de motivatie van leerlingen (is havo 4 ook wel de beste plek?).

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze slagingspercentages liggen op of rond het landelijke gemiddelde. Hiermee zijn we niet helemaal tevreden maar we vinden het belangrijker om leerlingen kansen te geven. We kiezen ervoor om leerlingen door te laten gaan in hun ontwikkeling waarbij het perspectief van de leerling leidend is.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers zijn al over langere termijn stabiel en in lijn met het landelijke gemiddelde. Op mavo is een licht dalende trend zichtbaar die onze aandacht heeft. Naast het algemene beeld zijn er per vak wel grote verschillen. Op jaarbasis wordt er per vak een analyse gemaakt van de resultaten en wordt er een verbeterplan opgesteld

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Philips van Horne is een school die de leerlingen kansen biedt. In de onderbouw zijn er meer leerlingen die naar een hoger niveau gaan dan de norm is. Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan we nog beter het proces doorlopen om de leerlingen op hun passend niveau te plaatsen. We kijken daarbij niet alleen naar resultaten. We bekijken beter tot welk moeilijkheidsniveau van de vragen goed gaan. Daarnaast kijken we ook naar de manier van leren en naar het welzijn van de leerling. We gebruiken de informatie van onze observaties ook om de leerling gericht te kunnen begeleiden.

 

Terug naar boven