Het Kwadrant Techniekopleiding

Thornstraat 7 6004 JP Weert

Schoolfoto van Het Kwadrant Techniekopleiding

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage is een samenvatting terug te vinden betreffende het leerlingentrevredenheidsonderzoek van 2015.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid op school staat volop in de belangstelling. En dat moet, want een veilige leeromgeving is
noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van de leerlingen. Een veilige omgeving is ook nodig voor docenten en personeel van de school om hun werk naar behoren en met plezier te kunnen doen.

Voor de leerlingen uit alle leerjaren is er een weerbaarheidstraining (Rots&Water). Daarnaast wordt in het derde leerjaar Challenge Day georganiseerd.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven