Het Kwadrant Techniekopleiding

Thornstraat 7 6004 JP Weert

 • Leerlingen hard aan het werk tijdens de praktijkles BWI
 • Gezond schoolplein
 • Druk bezig met een praktijkles in de onderbouw.
 • Een praktijkles bij Zorg & Welzijn
 • Werken met je handen!

In het kort

Toelichting van de school

Het Kwadrant is de school waar competent zijn, worden en blijven het perspectief is voor leerlingen en personeel. In deze school staan de leerling, zijn/haar leerproces en de zorg voor hem/haar centraal.

Onderwijsaanbod:

VMBO Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg: na leerjaar 2 kiezen de leerlingen één van de volgende sectoren:

 1. Profiel Economie en ondernemen
 2. Twee profielen Techniek:

- Bouwen, Wonen & Interieur

- Produceren, Installeren & Energie

3. Profiel Zorg & Welzijn

4. Profiel Dienstverlening & Producten

Daarnaast kunnen leerlingen vanaf leerjaar 1 de vakmanschapsroute techniek (VMBO-MBO) volgen, of Praktijkonderwijs

Kenmerken van de school

 • Big Picture Learning (BPL)
 • Loopbaanleren (LOB)
 • Zesjarige techniekopleiding
 • Topsport talentschool (LOOT)
 • Leren in de echte wereld

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Deze school ressorteert onder twee Brinnummers, dat wil zeggen Het College en Philips van Horne SG.

De leerlingenaantallen hieronder genoemd zijn de totale aantallen van beide Brinnummers. In schooljaar 2023-2024 zijn 723 leerlingen ingeschreven.


 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven