Het Kwadrant Techniekopleiding

Thornstraat 7 6004 JP Weert

Schoolfoto van Het Kwadrant Techniekopleiding

In het kort

Toelichting van de school

Het Kwadrant is de school waar competent zijn, worden en blijven het perspectief is voor leerlingen en personeel. In deze school staan de leerling, zijn/haar leerproces en de zorg voor hem/haar centraal.

Onderwijsaanbod:

VMBO Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg: na leerjaar 2 kiezen de leerlingen één van de volgende sectoren:

Sector Economie en ondernemen

Sector Techniek

Sector Zorg & Welzijn

Sector Nature, food en design (groen)

Zesjarige techniekopleiding (VMBO-MBO)

Praktijkonderwijs (PrO)

Kenmerken van de school

  • Big Picture Learning (BPL)
  • Loopbaanleren (LOB)
  • Zesjarige techniekopleiding
  • Topsport talentschool (LOOT)
  • Leren in de echte wereld

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Deze school ressorteert onder twee Brinnummers, dat wil zeggen het College SG en Philips van Horne SG.

De leerlingenaantallen hieronder genoemd zijn de leerlingen die ingeschreven staan onder het Brinnummer van Het College.

Totaal waren op Het kwadrant in het schooljaar 2013-2014 786 leerlingen ingeschreven.

In het schooljaar 2014-2015 zijn er totaal 758 leerlingen ingeschreven. Daarnaast waren op 1 oktober 2014 158 COA-leerlingen op de locatie Nassau-Dietz kazerne ingeschreven.

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven