Het Kwadrant Techniekopleiding

Thornstraat 7 6004 JP Weert

  • Leerlingen hard aan het werk tijdens de praktijkles BWI
  • Gezond schoolplein
  • Druk bezig met een praktijkles in de onderbouw.
  • Een praktijkles bij Zorg & Welzijn
  • Werken met je handen!

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Kwadrant biedt de volgende profielen aan:

  • bouwen, wonen en interieur
  • produceren, installeren en energie
  • economie en ondernemen
  • zorg en welzijn
  • dienstverlening en producten
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


We zijn een VMBO-locatie met een volledige leerroute voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg. Daarnaast is er op Het Kwadrant een afdeling praktijkonderwijs.
Sinds enkele jaren werken we op Het Kwadrant met een zorgteam, bestaande uit drie zorgcoördinatoren. Binnen het zorgteam is een verdeling gemaakt van de werkzaamheden die het zorgteam verricht. Het zorgteam richt zich, naast de zorg voor leerlingen, ook op het begeleiden van de mentoren en vakdocenten bij het bieden van zorg en begeleiding voor leerlingen uit specifieke doelgroepen of waarvoor een andere aanpak nodig is.
Het Kwadrant maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO-VSO 52-02 en voor Passend onderwijs van het samenwerkingsverband 31.03.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven