Willem van Oranje College - locatie Waalwijk

De Gaard 4 5146 AW Waalwijk

  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Bij het evalueren van de kwaliteit van het onderwijs kijkt de onderwijsinspectie naar het saldo van leerlingen die boven, op of onder het niveau van het basisschooladvies uitkomen. De norm die de inspectie gebruikt is -1%. Dat betekent dat van alle leerlingen in klas 3 gemiddeld maar 1% onder niveau mag uitkomen. Dit is een gemiddeld cijfer van alle afdelingen samen. Het wordt dus niet voor mavo, havo of vwo apart berekend. Het gemiddeld cijfer van het Willem van Oranje College ligt tussen de 0% en +1%. We voldoen daarmee aan de norm van de inspectie. Concreet betekent dit dat gemiddeld genomen de leerlingen in klas 3 op niveau van het basisschool advies zitten. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Willem van Oranje College wil kansen bieden aan leerlingen. We gaan uit van groei en ontwikkeling van de leerlingen. 

Het inspectiekader spreekt over onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces. Voor al onze afdelingen voldoen we ruimschoots aan deze normen. De doorstroompercentages zijn op het Willem van Oranje College hoger dan het landelijke gemiddelde. Er blijven naar verhouding minder leerlingen zitten in vergelijking met het landelijke gemiddelde. 

De daling die in de grafieken te zien is, is verklaarbaar door de (nasleep van de) coronapandemie.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Willem van Oranje College heeft als ambitie om met de resultaten van de leerlingen op of boven het landelijk gemiddelde te scoren. Dit geldt zowel voor de slaagpercentages, de gemiddelde CE-cijfers, als voor de vakresultaten. 

De slaagpercentages in 2022-2023 zijn voor mavo (vmbo g(t)) 96,2%, voor havo 88,2% en voor vwo 92,0%. Niet alleen in het schooljaar 2022-2023, maar al drie jaar op rij zijn de slaagpercentages erg hoog. We zien dus goede resultaten en daar zijn we trots op. 

In de organisatie hebben wij aandacht voor opvang van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, daarvoor hebben wij een zorg-/opvanglokaal ingericht. Persoonlijke aandacht voor zowel leerlingen als ouders is de kern voor ouderbetrokkenheid bij school.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De grafieken bij de indicator examencijfers tonen de gegevens van examenjaar 2022-2023. De gemiddelde CE-cijfers zijn voor onze school goed en liggen op alle afdelingen boven het landelijke gemiddelde.          

Het is onze ambitie als Willem van Oranje College om op of boven het landelijk gemiddelde te scoren. Dit geldt zowel voor slaagpercentages als voor gemiddelde cijfers CE als voor vakresultaten en rendement. Bij een lagere score gaan we over tot gerichte acties voor verbetering.


Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Externe evaluatie door o.a. :
- onderwijsinspectie: inspectierapporten, opbrengstenkaart en opbrengstenoordeel.
- subsidieverstrekkers (Economische Zaken).
- Samenwerkingsverband (evaluatie zorgsysteem).
- accountant (zie jaarverslag)

Ook op onderdelen als tevredenheid, risicomanagement en financieel/economisch beheer zijn er thema-evaluaties.

Terug naar boven