Willem van Oranje College - locatie Waalwijk

De Gaard 4 5146 AW Waalwijk

  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het Willem in Waalwijk is een mavo-afdeling waar naast de genoemde profielen een programmadifferentiatie Lichamelijke Oefening 2 is als examenvak en informatietechnologie waarbij videomontage, ontwikkeling websites en creative mediadesign aan de orde komen.

Het ondernemerschap wordt gestimuleerd door het extra programma International Business College binnen het E&M-profiel.

Op het vwo kan voor een excellentieprogramma worden gekozen. Dit wordt gestimuleerd door het extra programma Business and Research. Het programma wordt in samenwerking met diverse universiteiten vormgegeven.

Het Econasium en U-talent op havo en vwo zijn daar voorbeelden van. Econasium is in samenwerking met de universiteit van Tilburg tot stand gekomen. U-talent is een programma dat in samenwerking met de universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht is ontwikkeld. U-talent betreft praktijkgericht onderzoek op de universiteit en hogeschool gericht op Bèta-onderwijs.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In ons schoolplan worden de actuele beleidskeuzes aangegeven. Deze worden jaarlijks vertaald in locatieresultatenplannen en teamplannen. In het schooljaar 2019-2020 is een nieuw schoolplan opgesteld.

Het Willem van Oranje College werkt aan een krachtige leeromgeving door:

  • aandacht te besteden aan persoonsontwikkeling 
  • leerlingen te leren verantwoorde keuzes te maken vanuit onze kernwaarden respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, resultaatgerichtheid en openheid
  • te kiezen voor onderwijsvernieuwing met differentiatie, doorlopendheid, structuur, samenhang en samenwerken.
  • de ontwikkeling van leerlingen en docenten te ondersteunen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze kernopdracht is onderwijs. Het inrichten van ons onderwijsproces is erop gericht dat we met leerlingen doelen halen en ambities waarmaken. Soms hebben leerlingen daarbij een steuntje in de rug nodig. Ondersteuning geven wij steeds in relatie tot onze onderwijsdoelen. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, formuleert de school samen met de leerling en de ouders een ontwikkelingsperspectief (welk diploma is haalbaar en hoe). Met name het 'hoe' wordt ingevuld door de benodigde ondersteuning om het perspectief te realiseren. Dat noemen we op het Willem van Oranje College "Passend Onderwijs".

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven