Willem van Oranje College - locatie Waalwijk

De Gaard 4 5146 AW Waalwijk

  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk
  • Schoolfoto van Willem van Oranje College - locatie Waalwijk

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De cijfers geven aan dat leerlingen tevreden zijn. Op alle afdelingen scoren we conform het landelijke gemiddelde.

We zijn trots dat onze leerlingen erg tevreden zijn over het onderwijs dat we online verzorgden tijdens de Corona-periode. Ook uit het tevredenheidsonderzoek van scholen op de kaart blijkt dat onze leerlingen heel tevreden zijn over het eigentijdse onderwijs en de toepassing van ICT binnen de lessen.

Samen met onze leerlingen reflecteren we op de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen we niet alleen door periodiek vragenlijsten af te nemen, ook wordt zeer regelmatig met leerlingen gesproken. Daarbij kunnen de leerlingen in een 'benen op tafel'-gesprek met de afdelingsleider en een docent aangeven hoe zij het onderwijs ervaren. U kunt dan denken aan: kwaliteit van de lessen, het functioneren van de mentor, het huiswerk, het klassenklimaat, uitdagend onderwijs, omgaan met verschillen, inspraak en betrokkenheid.

Tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen geven de school altijd informatie over sterke punten en verbeterpunten. De onderdelen veiligheid, respect en uitdaging van leerlingen zijn voor onze school erg belangrijk.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De leerlingen en hun ouders ervaren het Willem van Oranje College als een veilige school. Daarnaast wordt ook het leerklimaat als erg prettig ervaren. Veiligheid en schoolklimaat vormen de basis voor welbevinden en succesvol leren en leven. Doordat we oudere leerlingen veel verantwoordelijkheid geven, ook in de begeleiding van jongere leerlingen, is een stevige basis gelegd voor een prettig en veilig schoolklimaat. Er is een veiligheidsplan dat zowel preventief als corrigerend wordt ingezet om het schoolklimaat op het Willem van Oranje College te optimaliseren.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders zijn zeer tevreden over onze school. Zij waarderen de uitdaging, de aansluiting op het niveau van het kind, de begeleiding en de communicatie. We blijven dan ook altijd in gesprek met ouders. Om de communicatie tussen school en ouders te verbeteren en een dialoog op gang te houden over de sterke en verbeterpunten, hebben wij ouderklankbordgroepen, voor elke afdeling is er een aparte klankbordgroep. Zo krijgen we rechtstreeks feedback over de wijze waarop het door ons ingezette beleid overkomt op de ouders.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven