CSG Het Noordik

Linderflier 24 7681 ZM Vroomshoop

  • Ingang CSG Het Noordik Vroomshoop
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik

Profielkeuze

Toelichting van de school

De leerlingen van het vmbo kunnen kiezen uit vier profielen: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI); Produceren, Installeren en Energie (PIE); Economie en ondernemen (E&O); Zorg en Welzijn (Z&W). Binnen de basisberoepsgerichte leerweg bieden we ook het leerwerktraject aan. Hierbij wordt werken en leren gecombineerd.

In de gemengde en theoretische leerweg kun je kiezen voor een mbo-profiel of een havo-profiel.

Havo/vwo-leerlingen gaan tot en met leerjaar 3 naar Vroomshoop en gaan daarna naar het Noordik lyceum in Almelo voor de bovenbouw havo/vwo.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het strategisch beleidsplan Samen morgen ontdekken wordt het beleid voor de jaren 2023-2027 uiteengezet. Het beleidsplan geeft richting voor de toekomst en om koers te houden hebben we aanvullend op de basiskwaliteit drie ambities geformuleerd. Deze ambities helpen om onze maatschappelijke opdracht waar te maken.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Zorgplan geldt voor de 3 VMBO-vestigingen en voor de Havo/VWO-vestiging.
We streven ernaar om het plan jaarlijks te evalueren en zo nodig aan te passen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven