CSG Het Noordik

Linderflier 24 7681 ZM Vroomshoop

  • Ingang CSG Het Noordik Vroomshoop
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Onze leerlingen ervaren de school als een veilige en prettige school  waar ze voldoende uitgedaagd worden om hun best te doen. Het goede contact tussen leerling en mentor / leraren zorgt al jaren voor een goede sfeer. Leerlingen en leraren kennen en respecteren elkaar. Leerlingen geven in de enquêtes aan zeer tevreden te zijn over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt en de begeleiding richting de vervolgstudie.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school werkt aan een goed beleid rond pesten, zodat de veiligheid van leerlingen binnen de school zo optimaal mogelijk is. Wij verwachten van de leerlingen dat ze elkaar met respect behandelen.

Elke mentorcoach bespreekt aan het begin van het schooljaar de algemene afspraken en regels in de klas. Het onderling plagen en pesten wordt hierbij genoemd en onderscheiden. Tevens bespreekt de mentorcoach in zijn klas het pestprotocol. Ook wordt duidelijk gesteld dat pesten altijd gemeld moet worden en dat dit niet als klikken, maar als hulp bieden of vragen wordt beschouwd. Gedurende het schooljaar wordt er aandacht besteed aan pesten in de lessen. Tevens zijn er gedurende het schooljaar diverse voorlichtingen en voorstellingen met thema’s zoals groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van sociale media hierop. Tevens wordt er aandacht besteed aan het welbevinden van de leerlingen, negatieve gedachten, jezelf uiten en wat je kan doen om elkaar te helpen als je niet lekker in je vel zit.           

Wanneer er een conflict is, proberen leerlingen dit eerst zelf op te lossen door mondeling hun grens aan te geven. Wanneer dit niet het gewenste effect heeft, meldt hij/zij het bij de mentorcoach. Voor het oplossen van conflicten hebben wij ook de hulp van ouders/verzorgers nodig. Van ouders wordt verwacht dat zij zich aan de volgende vuistregels houden:

a. U spreekt in het bijzijn van uw kind niet negatief over andere leerlingen of andermans opvoeding.

b. Als u zich zorgen maakt over het welzijn van uw kind, of een ander kind, dan meldt u dit bij de mentorcoach of de anti-pestcoördinator.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders waarderen de school met een 8,0. Ze geven aan dat geboden onderwijs goed aansluit bij het niveau. De ouders zijn in ruime mate tevreden over de begeleiding door de mentor en de decaan. Daarnaast geven ouders aan tevreden te zijn over de informatie en communicatie. Ouders kunnen meepraten middels de ouderklankbordgroep.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven