CSG Het Noordik

Linderflier 24 7681 ZM Vroomshoop

  • Ingang CSG Het Noordik Vroomshoop
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik
  • Schoolfoto van CSG Het Noordik

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Onze leerlingen ervaren de school als een veilige en prettige school  waar ze voldoende uitgedaagd worden om hun best te doen. Het goede contact tussen leerling en mentor / leraren zorgt als jaren voor een goede sfeer. Leerlingen en leraren kennen en respecteren elkaar. Leerlingen geven in de enquêtes aan zeer tevreden te zijn over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt en de begeleiding richting de vervolgstudie.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen het Noordik gelden een aantal algemene gedragsregels. Ook zijn er afspraken over computer- en internetgebruik. Naast het pestprotocol heeft elke locatie leefbaarheidsregels opgesteld waaraan leerlingen en leraren zich moeten houden.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders waarderen de school met een 8,3. Ze geven aan dat geboden onderwijs goed aansluit bij het niveau. De ouders in ruime mate tevreden over de begeleiding door de mentor en de decaan. Daarnaast geven ouders aan tevreden te zijn over de informatie en communicatie. Ouders kunnen meepraten middels de ouderklankbordgroep.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3

Terug naar boven