PC SGM Het Noordik

Krijgerstraat 7 7671 XW Vriezenveen

  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen zijn tevreden over onze school. Vooral over mentoraat en begeleiding zijn ze in het algemeen erg tevreden: ze weten waar ze hulp kunnen vragen. Mede door de kleinschaligheid van onze school voelen de leerlingen zich sociaal en fysiek veilig. De leerlingen zijn erg tevreden over het schoolklimaat.

De mening van leerlingen wordt via de leerlingenraad en mentoren ook meegenomen in organisatie en beleid. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De leerlingen geven aan dat ze zich zowel sociaal als ook fysiek veilig voelen op school. 
Dit is voor het Noordik een erg belangrijk punt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders waarderen vooral informatie en communicatie van school. De drie-wekelijkse nieuwsbrief, en het inzicht in het leerlingvolgsysteem (Magister) worden op prijs gesteld. Daarnaast zijn ze erg tevreden over de aansluiting van het curriculum op het niveau van hun kinderen.
Ook is er waardering voor het werken met profielmentoren, die meer contact hebben met de leerlingen, maar eveneens voor het feit dat alle ‘Havo-leerlingen’ (GT-leerlingen die willen doorstromen naar Havo) nu in één klas zitten en dus beter begeleid kunnen worden. Verder zijn mentoren meer getraind, is er het wekelijkse mentoruur, wordt er hulp geboden aan leerlingen, die meer zorg en aandacht nodig hebben in de vorm van een schakelklas en supporthome, is er een speciaal uur voor begeleiding bij leerproblemen. Daarnaast is er nu een huiswerkklas, waar leerlingen betere vaardigheden aanleren wat hun huiswerk betreft.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven