PC SGM Het Noordik

Krijgerstraat 7 7671 XW Vriezenveen

  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik

Profielkeuze

Toelichting van de school

Basis - kader:

In de bovenbouw worden de volgende profielen aangeboden.

1) Zorg & Welzijn

2) Dienstverlening en Producten

Mavo:

In de bovenbouw worden de volgende profielen aangeboden:

1) Zorg en Welzijn

2) Economie

3) Techniek

4) HAVO-profiel*

*Dit is een school-eigen profiel. Binnen dit profiel worden leerlingen voorbereid op de overstap richting de HAVO.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het strategisch beleidsplan Samen morgen ontdekken wordt het beleid voor de jaren 2023-2027 uiteengezet. Het beleidsplan geeft richting voor de toekomst en om koers te houden hebben we aanvullend op de basiskwaliteit drie ambities geformuleerd. Deze ambities helpen om onze maatschappelijke opdracht waar te maken.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Zorgplan geldt voor alle Noordik-locaties.
Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven