PC SGM Het Noordik

Krijgerstraat 7 7671 XW Vriezenveen

  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik
  • Schoolfoto van PC SGM Het Noordik

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Er is een verschil te zien tussen de verschillende niveau's.

Binnen het BB-niveau zit het overgrote deel op hetzelfde niveau als waar ze oorspronkelijk geplaatst zijn.

Op het KB-niveau wordt het aantal leerlingen boven het niveau al groter en deze is bij het MAVO-niveau het grootst.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In goed overleg met het basisonderwijs (advisering) wordt gekeken naar plaatsing op het juiste niveau. De doorstroom binnen de school wordt nauwlettend in de gaten gehouden. We vergelijken bijvoorbeeld of de leerlingen in klas drie nog steeds op het niveau zitten waar ze op basis van het basisschooladvies zijn ingestroomd.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We willen een boven-gemiddelde school zijn; daarom zijn verbeterplannen opgestart. Ook dit jaar zijn de slagingspercentages boven de norm.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onderstaand vindt u de examencijfers van 2021 tot en met 2023.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaar is de inspectie bij ons op school geweest.

Tijdens het eerste bezoek ging het voornamelijk om een vierjaarlijks onderzoek voor bestuur en scholen. 

Het tweede bezoek was vooral gericht op het PTA van de MAVO. 

In beide gevallen was de inspectie tevreden en zijn wij beoordeeld met een voldoende. 

Terug naar boven