Corbulo College

Van Tuyll van Serooskerkenstraat 2 2273 CB Voorburg

  • Check ons schaalmodelauto op waterstof.
  • In ons nieuwe makerslab krijg je in de brugklas meer dan 7 uur techniek- en technolgieles. VR-lessen en programmeren zijn voorbeelden.
  • Bij het profiel mobilitieit en transport sleutel je aan auto's en leer je met de moderne technieken omgaan.
  • Schoolfoto van Corbulo College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het aantal respondenten is te laag voor een objectief oordeel, dat geldt voor de positieve als de aandachtspunten.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit alle contacten met de ouders en met onze bloeiende ouderraad van het Corbulo College en met de schoolagenten blijkt dat genoemde groepen en personen zeer tevreden zijn over :
1) het veiligheidsgevoel op de school;
2) alle inspanningen die de school doet om een veilige school te zijn.
3) de goede contacten met de omgeving, omwonenden en het aangrenzende winkelcentrum
Alle inspanningen hebben in het verleden geleid tot de veilige schoolprijs NL. Dit komt onder andere door de unieke Streetwatch , brugklasleerlingen die in en rond de school een actieve bijdrage leveren aan een veilig schoolklimaat!

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven