Corbulo College

Van Tuyll van Serooskerkenstraat 2 2273 CB Voorburg

  • Schoolfoto van Corbulo College
  • Schoolfoto van Corbulo College
  • Schoolfoto van Corbulo College
  • Schoolfoto van Corbulo College
  • Schoolfoto van Corbulo College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen met een schooladvies voor de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische leerweg met of zonder LWOO komen in aanmerking voor plaatsing
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De rendementspercentages voor wat betreft de onderbouw zijn sterk aan het verbeteren, dit komt mede door een gericht doelgroepenbeleid.
3 of 4 vrij homogene brugklassen met/zonder lwoo zorgen voor doorlopende leerlijnen op maat.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages zitten al jaren boven het landelijk gemiddelde:

2016 - 97 procent geslaagden

2017 - 99 procent geslaagden

2018 - 100 procent geslaagden

2019 - 100 procent geslaagden

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen gemiddeld hoger dan het landelijk gemiddeld.
Het gemiddeld centraal examencijfer wijkt nauwelijks af van het gemiddeld schoolonderzoekcijfer.
Deze twee indicatoren geven aan dus dat het algemeen het onderwijs goed verzorgd is.
Zie voor een gedetailleerd overzicht examenresultaten www.kwaliteitskaart.nl
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

100% van onze leerlingen vervolgen het onderwijs op een ROC.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Corbulo College vraagt om de vier jaar een commissie vanuit de Lucas Onderwijs om kritisch naar ons onderwijs te kijken. Hieruit haalt het Corbulo College belangrijke informatie om zijn beleid aan te passen cq. te verbeteren. Daarnaast is er een tweejaarlijks onderzoek vanuit de inspectie, de laatste was in juni 2009. Sindsdien is het Corbulo College voorlopig vrijgesteld van inspectie.

Terug naar boven