Corbulo College

Van Tuyll van Serooskerkenstraat 2 2273 CB Voorburg

  • Schoolfoto van Corbulo College
  • Schoolfoto van Corbulo College
  • Schoolfoto van Corbulo College
  • Schoolfoto van Corbulo College
  • Schoolfoto van Corbulo College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze leerlingen hebben gekozen voor een technische opleiding en krijgen in de onderbouw al tien uur techniek in de vakken Techniek & Technologie en Creativiteit & Design, op basis- en kaderniveau kunnen de leerlingen daarna kiezen uit drie profielen voor in de bovenbouw;

- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

- Mobiliteit en Transport (MOBT)

- Produceren, Installeren en Energie (PIE)*) voor meer informatie over deze opleidingen klikt u hier: weblink.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Missie; Het Corbulo College maakt deel uit van de Lucas Voortgezet Onderwijs Den Haag.


Het Corbulo College wil een school zijn met een eigen thuisgevoel waarin leerlingen in een bewust kleinschalige omgeving goed worden toegerust voor hun leven en hun loopbaan. Een school die oog heeft voor de ontwikkeling van de unieke talenten van al haar leerlingen en van hun technische talenten in het bijzonder.

In het schooljaar 2018-2019 is het nieuwe schoolplan 2019-2023 gemaakt.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het Schoolondersteuningsplan van het Corbulo College staat welke ondersteuning en begeleiding wij als school kunnen bieden..

In het schooljaar 2019-2020 heeft het Corbulo College een nieuw ondersteuningsplan opgesteld voor de periode 2019-2023.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven