Dalton Voorburg

Loolaan 125 2271 TM Voorburg

 • Schoolfoto van Dalton Voorburg
 • Schoolfoto van Dalton Voorburg
 • Schoolfoto van Dalton Voorburg
 • Schoolfoto van Dalton Voorburg
 • Schoolfoto van Dalton Voorburg

In het kort

Toelichting van de school

Onze Daltonschool werkt al sinds 1959 volgens de uitgangspunten van het daltononderwijs, zoals dat is ontwikkeld door de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst (1887-1973). Dit houdt in dat wij een actieve leerhouding van onze leerlingen vragen en een beroep doen op de zelfstandigheid, de eigen verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te werken.

Als wij ouders vragen waarom zij voor onze daltonschool kiezen, dan blijkt dat zowel ouders als de school een gemeenschappelijke visie hebben hoe je kinderen helpt bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke burgers in een steeds complexer wordende samenleving. Daltononderwijs sluit goed aan bij de eisen en verwachtingen die de maatschappij stelt. Achter elke leerling schuilt een jongere op ontdekkingsreis. Daltononderwijs stelt zich ten doel leerlingen tot zelfstandig denkende en handelende jongvolwassenen te begeleiden. In ons daltononderwijs gaan wij er al sinds jaar en dag van uit dat kinderen een groot zelfsturend vermogen hebben. Dit blijkt in de praktijk ook als we zien hoe onze leerlingen hebben gewerkt tijdens de intelligente lockdown. Onze school kent een heterogene brugklas (vmbo-tl, havo, vwo) en een deels heterogene 2e klas (havo/vwo) om leerlingen de kans te bieden zich te oriënteren op hun talenten, interesses en het hoogst haalbare opleidingsniveau.

Kenmerken van de school

 • een eigen coach hebben
 • keuzes maken vanuit vertrouwen
 • leren plannen/organiseren
 • samen werken aan ontwikkeling
 • daltononderwijs krijgen

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • havo / vwo
 • vwo
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1008

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven