Dalton College

Loolaan 125 2271 TM Voorburg

  • Schoolfoto van Dalton College
  • Schoolfoto van Dalton College
  • Schoolfoto van Dalton College
  • Schoolfoto van Dalton College
  • Schoolfoto van Dalton College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Een keer per schooljaar peilt de school de tevredenheid van de leerlingen over de school. In 2021-2022 gaven de leerlingen een gemiddelde score van een 7,0 op de vraag: welk rapportcijfer zou je de school geven?

Uit de monitoring Sociale Veiligheid (2021-2022) scoren we op het welbevinden van de leerlingen gemiddeld een 7,6.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolregels en veiligheid
Overal waar gewerkt wordt dienen spelregels gehanteerd te worden. Spelregels waaraan ieder zich ook dient te houden, leerlingen én docenten én directie én onderwijsondersteunend personeel. Het leerlingenstatuut bevat de meest essentiële rechten en plichten voor zowel leerlingen als docenten. De belangrijkste regel is dat leerlingen en personeel respectvol met elkaar omgaan. Ons daltononderwijs biedt een
leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een democratische grondhouding: "Fearless human beings".

Onderstaande uitslag van de vragen over Schoolklimaat en veiligheid is samengesteld op basis van de resultaten uit het tweejaarlijkse  LAKS-leerlingtevredenheidsonderzoek van 2018.
 

Veelgestelde vragen

Terug naar boven